Pages

Ambliopija kao razvojni i javnozdravstveni problem
Ambliopija kao razvojni i javnozdravstveni problem
Dora Bertonja
Ambliopija, poznata i kao "lijeno oko", predstavlja ozbiljan razvojni i javnozdravstveni problem u dječjoj populaciji. Ova medicinska kondicija karakterizira smanjenje vidne oštrine u jednom oku, obično zbog slabog razvoja vizualnih funkcija tijekom djetinjstva. Ambliopija se često razvija u ranom djetinjstvu i može imati dugotrajne posljedice ako se ne prepozna i ne liječi pravovremeno. Razvojni aspekt ambliopije ogleda se u njenom utjecaju na razvoj vizualnih funkcija kod djece. Ako...
Analiza etičkih dilema u borbi protiv terorizma
Analiza etičkih dilema u borbi protiv terorizma
Valentin Kovačević
Završni rad istražuje složene etičke dileme povezane s terorizmom, ističući važnost promišljanja o moralnim posljedicama anti-terorističkih akcija. Fokusirajući se na pitanje korištenja sile, analizira se granica između legitimne obrane i prekomjerne represije, uzimajući u obzir moralne i pravne aspekte. Naglašava se potreba za balansom između zaštite ljudskih prava i osiguranja sigurnosti, te se ističe važnost etičkog vođenja anti-terorističkih politika radi ...
Analiza i dizjan informacijskog sustava za prihvat izbjeglica
Analiza i dizjan informacijskog sustava za prihvat izbjeglica
Ante Šterle
Rad opisuje analizu, dizajniranje i opis projekta izrade zamišljenog informacijskog sustava za zaprimanje izbjeglica na području Republike Hrvatske. Iako je sustav samo teoretski, dizajn je vođen realnim postupkom dobivanja azila u RH. Dizajn sustava opisan je korištenjem vizualnih ArchiMate modela, Zachmanovog okvira i TOGAF okvira. Također u jednom se poglavlju detaljno prikazuje model podataka korišten u sustavu. U radu je prikazan i dizajn korisničkog sučelja. Zatim u posljednjem...
Analiza i razvoj uloge potražnih pasa u vatrogastvu
Analiza i razvoj uloge potražnih pasa u vatrogastvu
Jelena Šćulac
U radu se istražuje ključna uloga potražnih pasa u operacijama traganja i spašavanja. Analizira se obuka, uloga i metode rada potražnih pasa te njihova nezamjenjiva uloga u pronalaženju nestalih osoba u različitim scenarijima, uključujući prirodne katastrofe i urbane nesreće. Proučava se kako obuka i selekcija potražnih pasa doprinose njihovoj efikasnosti u pronalaženju preživjelih, te kako se potražni psi koriste kao ključni resurs u operacijama traganja i spašavanja...
Analiza poslovne komunikacije u Ranžirnom kolodvoru Zagreb
Analiza poslovne komunikacije u Ranžirnom kolodvoru Zagreb
Margareta Petrinjak
Tema ovog rada odnosi se na analizu poslovne komunikacije na ranžirnom kolodvoru Zagreb. U radu su ujedno objašnjeni načini, vrste te kanali komunikacije između zaposlenika. Rezultat dobre komunikacije i organizacije rada može biti povećanje odnosno smanjenje funkcionalnosti ranžirnog kolodvora stoga je potreba za poboljšanjem kvalitete komunikacije od velike važnosti. Uz prednosti, u radu će biti prikazani i nedostaci poslovne komunikacije. Na temelju podataka iz provedenog...
Analiza procesa E-logistike
Analiza procesa E-logistike
Mario Cunjek
U radu će se definirati pojmovi e-trgovine i e-logistike te će biti opisane značajke ovih sustava. Prikazati će se i analizirati aktivnosti e-logistike te dokumentacijski postupci koji prate navedene aktivnosti. Kroz prikaz studije slučaja razmatrati će se aktivnosti e-logistike u praksi, uz analitički pregled Internet prodaje u razodblju od 2019. godine do sadašnjeg trenutka. Također, biti će prikazane tehnologije koje su od ključne važnosti za ispunjavanje zahtjeva korisnika...
Anizometropija
Anizometropija
Nika Pavelić
Anizometropija se definira kao oftalmološko stanje u kojem postoji različita refrakcijska disparacija između očiju. To znači da svako oko ima različitu veličinu refrakcijske pogreške, tj. dioptrijskog statusa. Ovo stanje je teško uočiti jer se refrakcijska disparacija kreće od blage pa do ozbiljne te su tako i simptomi različitih stupnjeva. Nesklad u vidnoj percepciji je veći što je razlika u refrakcijskoj pogrešci veća. Nesklad se događa kada oba oka primaju svjetlost i...
Aplikacija za vođenje inventara u Django frameworku
Aplikacija za vođenje inventara u Django frameworku
Domagoj Malkić
Ovaj završni rad opisuje proces izrade aplikacije za vođenje inventara u Django Frameworku. U radu je opisan postupak izrade same aplikacije s njenim najvažnijim dijelovima. Rad prikazuje na koji način aplikacija radi te detaljno objašnjava dijelove kôda koji su karakteristični za aplikacije u Django Frameworku. Rad aplikacije je prikazan na realnom primjeru vođenja inventara u nekoj firmi. Također rad prikazuje korištenje administratorskog panela Django Frameworka. U samome radu...
Arhitektura i funkiconalnost grafičkih procesora
Arhitektura i funkiconalnost grafičkih procesora
Kristina Lukić
Zadatak ovog završnog rada je analizirati evoluciju grafičkih procesora kroz povijest, detaljno analizirati ključne arhitektonske komponente te pružiti dublji uvid u njihovu ulogu i funkcionalnost. U prvom dijelu opisana je povijest razvoja grafičkih procesora te ključni trenuci u razvoju. Zatim rad prolazi kroz detaljan prikaz rada procesora te pokazuje funkcionalnost grafičkih procesora u kontekstu strojnog učenja. Nakon toga prikazuju se trenutni izazovi, tehnološke inovacije te...
Bioteroristički napadi antraksom u Sjedinjenim Američkim Državama
Bioteroristički napadi antraksom u Sjedinjenim Američkim Državama
Ana Marina
Svrha ovog rada je opisati detalje bioterorističkog napada antraksom koji su se zbili u periodu nakon 11. rujna 2001. u Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj je iznijeti sve informacije iznesene u javnost vezane za ovaj specifični napad koji je pokrenuo jednu od najvećih epidemioloških istraga u svijetu u to vrijeme. Ovaj rad daje informacije o opasnostima biološkog oružja, prikazaje mogućnosti korištenja antraksa kao biološkog ratnog i terorističkog agensa te posljedice...
Cisco Call Manager
Cisco Call Manager
Luka Keča
Ovaj rad istražuje ulogu i mogućnosti primjene Cisco Unified Communications Managera (CUCM) u poslovnom okruženju. Fokusiran na detaljnu analizu arhitekture, ključnih komponenti, funkcionalnosti i implementacije CUCM-a, rad pruža sveobuhvatan uvid u njegovu tehničku strukturu i mogućnosti. Cilj rada je istaknuti kako CUCM može unaprijediti poslovne komunikacije, olakšati suradnju i povećati produktivnost u organizacijama. Kroz pregled mrežne arhitekture, planiranje kapaciteta,...
Državni terorizam na primjeru Sjedinjenih Američkih Država
Državni terorizam na primjeru Sjedinjenih Američkih Država
Filip Pančić
Svrha ovog rada je definirati državni terorizam i različite oblike u kojima se može pojaviti te pokazati njegovo djelovanje kako unutar granica vlastite države, tako i na teritoriju drugih država. To je postignuto definiranjem pojma državni terorizam na temelju podataka uzetih iz znanstvenih članaka, stručnih knjiga i druge literature. U poglavljima ovog rada prikazani su oblici državnog terorizma s obzirom na društveno uređenje države, uključujući vjerojatnost pojave državnog...

Pages