Pages

Kočnice suvremenih motornih vozila
Kočnice suvremenih motornih vozila
Petar Đurić
Kočnice motornih vozila imaju značajnu ulogu u procesu sigurnosti zaustavljanja vozila. Kočnicama se pridaje velika važnost pa se kočnice stalno usavršavaju novim sustavima kočenja. Jedna od takvih značajki sigurnosti i stabilnosti vozila je proces upravljanja kočionim sustavom. Analitičkim metodama, u radu je objašnjena uporaba elektronskih sustava stabilnosti i sigurnosti, principi rada ABS i ESP sustava, njihov značaj te je utvrđena razlika kočenja sa i bez navedenih...
Mehanizacija i procedure pregleda upravljačkih površina na repu zrakoplova Dash 8-Q400
Mehanizacija i procedure pregleda upravljačkih površina na repu zrakoplova Dash 8-Q400
Mislav Milatović
Cilj ovog završnog rada je opisati mehanizaciju i procedure pregleda upravljačkih površina na zrakoplovu Dash 8-Q400. U radu se proučavaju različite komponente repnih površina i njihova uloga u stabilnosti i upravljivosti zrakoplova. Analiziraju se mehanizmi koji omogućuju pokretanje i kontrolu repnih površina. Proučavaju se postupci održavanja repnih površina koji su neophodni za očuvanje optimalnog stanja i funkcionalnosti upravljačkih površina na repu zrakoplova Dash 8-Q400.
Međukulturalna komunikacijska kompetencija u vrijeme krize
Međukulturalna komunikacijska kompetencija u vrijeme krize
Dario Crnički
Ovaj rad istražuje međukulturalnu komunikaciju u kriznim situacijama, s posebnim naglaskom na ulogu kulture u oblikovanju komunikacijskih dinamika tijekom kriza. Globalizacija i multikulturalno okruženje suvremenog društva stvaraju potrebu za razumijevanjem kako različite kulture utječu na način na koji organizacije komuniciraju tijekom kriznih situacija. Rad analizira međukulturalne razlike u komunikaciji, ističući važnost razumijevanja različitih kultura kako bi se postigla...
Migracijska kriza i kompenzacijske mjere granične policije
Migracijska kriza i kompenzacijske mjere granične policije
Deni Pavlović
Migracijska kriza je pred Europsku uniju i Republiku Hrvatsku kao njenu članicu postavila velike izazove u pogledu potencijalnih izbijanja epidemija zaraznih bolesti, sigurnosnih prijetnji uzrokovanih terorističkim napadima, kao i ostalim načinima činjenja prekršaja i kaznenih djela, što može biti uzrokovano nedovoljnom i neadekvatnom zaštitom vanjskih granica Schengenskog prostora. Zahvaljujući sposobnostima granične policije za prihvaćanjem promjena, kvalitetnim tehničkim...
Mogućnost primjene besposadnih letjelica za vojne potrebe
Mogućnost primjene besposadnih letjelica za vojne potrebe
David Holjevac
Besposadna letjelica je letjelica ili zrakoplov bez posade koji se može nadzirati na daljinu ili letjeti samostalno uporabom unaprijed programiranog plana leta ili pomoću složenih autonomnih dinamičkih sustava. Cilj ovog završnog rada je analizirati razvoj, primjene, prednosti i izazove besposadnih letjelica s naglaskom na njihov utjecaj na vojne operacije te posljedice koje te operacije donose. Poseban naglasak stavljen je i na korištenje ovih letjelica u ukrajinskom ratu, koji...
Mrežni reproduktor glazbe pomoću Raspberry platforme
Mrežni reproduktor glazbe pomoću Raspberry platforme
Tadija Rimac
U ovom radu je prikazan mrežni reproduktor glazbe pomoću Raspberry Pi platforme. Svi uređaji koji su korišteni u izradi su niskobudžetni i lako dostupni svima. Objašnjen je princip rada Raspberry Pi pomoću tehnologije Internet stvari. Prikazan je postupak izrade mrežnog reproduktora glazbe koristeći sve opisane komponente i uređaje te njihov konačan izgled i primjena.
Nadzor i upravljanje nad potrošačima električne energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti uz dojavu provale u objekt
Nadzor i upravljanje nad potrošačima električne energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti uz dojavu provale u objekt
Tomislav Brkljačić
U ovome radu prikazan je proces konstruiranja, programiranja i implementacije sustava za nadzor smještajne jedinice u pogledu rada klimatizacijskog uređaja i provale u objekt. Uz sami sustav koji prati potrošnju klimatizacijskog uređaja i nadzire otvorenost prozora i vrata, opisana je i web platforma koja je specijalizirana u nadzoru i upravljanju nad IoT (eng. Internet Of Things) uređajima. Prvotno je obrađena arhitektura sklopovske i programske podrške kako, a potom je opisan proces...
Napredno grafičko programiranje u Pythonu: Razvoj aplikacija i vizualizacija podataka
Napredno grafičko programiranje u Pythonu: Razvoj aplikacija i vizualizacija podataka
Saša Vlaketić
Napredno grafičko programiranje u Pythonu ima ključnu ulogu u modernom digitalnom dobu, omogućujući razvoj složenih aplikacija i vizualizaciju podataka na inovativne načine. Integracija s raznim tehnologijama i alatima, kao što su biblioteke za grafičko crtanje i 3D modeliranje, otvara nove perspektive za analizu i prezentaciju informacija. Budućnost grafičkog programiranja u Pythonu je uzbudljiva i ima potencijal da postane ključni alat za znanstvenike, inženjere i umjetnike kao...
Nasljedne bolesti oka i utjecaj na vidnu funkciju
Nasljedne bolesti oka i utjecaj na vidnu funkciju
Andraž Plošnik
Oči su jedan od najvažnijih organa u ljudskome tijelu jer nam omogućavaju percipiranje svijeta oko nas. Ponekad se mogu pojaviti nasljedne bolesti oka koje značajno utječu na vid i kvalitetu života pojedinca. Razumijevanje takvih bolesti i njihova utjecaja na funkciju vida ključno je za pravovremeno dijagnosticiranje i upravljanje terapijskim strategijama. Ovaj završni rad usredotočuje se na pregled i razumijevanje nasljednih bolesti oka te njihova utjecaja na funkciju vida....
Obavezna oprema putničke kabine zrakoplova
Obavezna oprema putničke kabine zrakoplova
Patricija Kotrman
Ovaj završni rad istražuje obaveznu opremu putničke kabine zrakoplova te sami izgled putničke kabine. Rad analizira regulative i standarde za dizajn i opremu putničke kabine koje propisuju međunarodna zrakoplovna agencije Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA). U radu se razmatraju sigurnosni zahtjevi i opisuje se obavezna oprema u kabini i održavanje obavezne opreme. Prema važećim propisima potrebno je...
Obavezne edukacije za vozače teretnih vozila
Obavezne edukacije za vozače teretnih vozila
Ivona Vukić
Teretna vozila, odnosno cestovna teretna vozila su motorna vozila koja se koriste za prijevoz robe, odnosno tereta i dobara. Za obavljanje sigurnog prijevoza teretnim vozilima, prijevoznici i vozači moraju biti upoznati sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o zaštiti na radu. Vozač teretnog vozila mora imati položen vozački ispit C kategorije te položenu KOD 95 edukaciju i mogu posjedovati i...
Održavanje elise R408
Održavanje elise R408
Dario Kaurić
U ovom završnom radu opisane su tehničko eksploatacijske karakteristike elise R408, te sustav elise na elisno mlaznom zrakoplovu DHC8-402. Na primjeru jednog zrakoplova tipa DHC8-402 opisan je program održavanja elise. Analizom kartica za preventivno i korektivno održavanje određen je potreban potrošni materijal, nepopravljivi i standardni dijelovi za linijsko održavanje sustava elise. Izračunom su određene minimalna i ekonomična količina za narudžbu materijala na skladištu...

Pages