Paginacija

Web aplikacija za rezervaciju hotela
Web aplikacija za rezervaciju hotela
Filip Majerić
Tema završnog rada je web aplikacija za rezervaciju hotela koja je napravljena uz pomoć stečenog znanja tijekom školovanja na Veleučilištu Velika Gorica. Web aplikacija za rezervaciju hotela ima dvije vrste korisnika: posjetitelj (engl. User) i zaposlenik (Administrator). Zaposlenici mogu dodavati rezervacije, osoblje, prihvatit ili izbrisat uplatu, posjetitelj može raditi rezervacije soba. Svaka soba ima svoj id, Name, Email, vrsta sobe, krevet, broj sobe, broj dana, ukupni broj...
ZADAĆE MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U KRIZNIM SITUACIJAMA KAO POSLJEDICE KATASTROFA ILI VELIKIH NESREĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZADAĆE MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U KRIZNIM SITUACIJAMA KAO POSLJEDICE KATASTROFA ILI VELIKIH NESREĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonio Živković
Krizne situacije događaju se svakodnevno te je na njih potrebno brzo i efikasno odgovoriti u trenutku kada se pojave. Važno je također preventivno djelovanje, kako bi se spriječilo da do krizne situacije dođe. Obzirom na to da su to često teške situacije koje je potrebno brzo rješavati, krize često dovode do problema i negativnih posljedica, što se pokazalo i u nedavnoj krizi uzrokovanoj COVID-19 virusom. U toj krizi važnu je ulogu imalo Ministarstvo unutarnjih poslova koje se...
Zaštita na radu u skladišnom poslovanju
Zaštita na radu u skladišnom poslovanju
Sara Bučić
Zaštita na radu i logistika međusobno su povezani u skladišnom poslovanju. Zaštita na radu obuhvaća primjenu mjera i postupaka kako bi se osigurali sigurnost i zdravlje zaposlenika. Logističko poslovanje uključuje aktivnosti poput skladištenja, prijevoza, upravljanja zalihama i distribuciju robe što uključuje i poslove manipulacije teškim teretima, korištenje opasnih tvari te rad na transportnim vozilima. Zaštita na radu ima ključnu ulogu u osiguravanju sigurnog radnog...
Zaštita okoliša kroz primjenu AdBlue sustava
Zaštita okoliša kroz primjenu AdBlue sustava
Nikolina Debeljak
U ovom radu obrađuje se tema zaštite okoliša i primjene AdBlue sustava. Dizelska vozila zbog svojih emisija ispušnih plinova, velike količine CO2 kroz povijest nanose velike štete na prirodu, okoliš i čovječanstvo. Upravo iz razloga kako bi smanjili emisije štetnih ispušnih plinova Europska komisija uvodi euro standarde, kroz rad prolazi se od Euro 1 do Euro 6 standarda. Zahvaljujući zalaganju Međunarodne organizacije za standardizaciju, predstavljen je 2019 godine ISO...
Zaštita podataka u uvjetima krize
Zaštita podataka u uvjetima krize
Gabrijela Ergović
U današnjem digitalnom društvu, zaštita podataka postaje sve važnija, posebno u kriznim situacijama poput prirodnih katastrofa, pandemija, kibernetičkih napada i sl. Ovaj rad istražuje kako se organizacije mogu pripremiti i reagirati prilikom očuvanja podataka u kriznim uvjetima te opisuje sam pojam krize, zaštite podataka i analizu prijetnje sigurnosti informacija u institucijama i poduzećima. Istražuju se najbolje prakse i tehnološka rješenja koja omogućavaju...
Štapići i čunjići - anatomska i fiziooška uloga u kontroli vida
Štapići i čunjići - anatomska i fiziooška uloga u kontroli vida
Tina Veljača
U ovom završnom radu će se dati slikovni prikaz anatomske građe oka, s posebnim osvrtom na unutarnju očnu ovojnicu. Dat će se elektronski prikaz građe osjetnih stanica – fotoreceptora štapića i čunjića. Opisat će se njihova funkcija u fiziološkom procesu stvaranja vidnog signala, tj. pretvorbe svjetlosnog u bioelektrični signal. Nadalje, opisat će se što su to S,M,L čunjići i njihova uloga u osjetljivosti na različite valne duljine svjetlosti. Također će se opisati što...

Paginacija