Paginacija

Održavanje sustava pokretanja komandi na zrakoplovu Cessna C525
Održavanje sustava pokretanja komandi na zrakoplovu Cessna C525
Luka Dominic Obendorfer
Komande zrakoplova Cessna C525B mehaničkog su tipa. Primarni kontrolni sustavi se sastoje od upravljačkog dijela u pilotskoj kabini, mehaničkog prijenosa zahtjeva za otklon putem čelične kontrolne užadi i pomične kontrolne površine. Prema programu održavanja vrše se pregledi stanja čelične kontrolne užadi i komponenti mehaničkog prijenosa. Za sprječavanje grešaka u sustavu treba vršiti preglede u skladu sa programom održavanja i pravilno rukovati sustavom komandi i njegovim...
Opremljenost i taktička spremnost Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba za nesreće s opasnim tvarima
Opremljenost i taktička spremnost Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba za nesreće s opasnim tvarima
Marija Šikić
U ovome radu će se opisati i analizirati vrsta opreme koju posjeduje Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba za intervencije s opasnim tvarima, karakteristikama namjenske opreme, načinu njihova korištenja, taktičkim nastupima vatrogasnih grupa i odjeljenja u ovakvim intervencijama te o procedurama i postupcima djelovanja. Ovakve vrste intervencija zahtijevaju izrazitu spremnost postrojbi te iznimno poznavanje opreme s kojom postrojba raspolaže što uključuje osim poznavanja...
Organizacija evakuacije i postupanje u slučaju požara u zatvorima
Organizacija evakuacije i postupanje u slučaju požara u zatvorima
Ivan Bradarić
Predmet ovog završnog rada je „Organizacija evakuacije i postupanje u slučaju požara u zatvorima“. Prilikom pisanja ovog završnog rada prikupljeni su svi dostupni novinarski, pravni i internet izvori koji govore o predmetnom području, a završni rad podijeljen je u pet poglavlja. U uvodnom poglavlju govori se o zatvorskom sustavu. U drugom poglavlju naglasak je stavljen na zatvorski sustav, dok se u trećem poglavlju analizira način evakuacije i postupanja u slučaju požara. U...
Otklanjanje nesukonusnosti i balansiranje krakova glavnog rotora helikoptera Mi-8
Otklanjanje nesukonusnosti i balansiranje krakova glavnog rotora helikoptera Mi-8
Stjepan Maršić
U ovom radu opisana su osnovna načela leta helikoptera, kako se ostvaruje sila uzgona, promjena pravca kretanja i režimi leta helikoptera, te što i kako ih pokreće. Rad je baziran na opisu rada glavnog rotora helikoptera Mi - 8. Opisan je rad glavnog rotora helikoptera s tehničkim podacima i njegovim dijelovima. Rad je usredotočen na opis balansiranja glavnog rotora helikoptera Mi - 8, način kako dolazi do debalansa u radu glavnog rotora, kako se debalans otklanja te koje su...
Planiranje materijala za linijsko održavanje zrakoplova A320F
Planiranje materijala za linijsko održavanje zrakoplova A320F
Petar Horvat
Planiranje materijala za linijsko održavanje od ključnog je značaja za osiguranje otpreme zrakoplova. Osim zadanih redovnih pregleda za koje je potrebno planiranje materijala koji će se utrošiti na radove održavanja zrakoplova, potrebno je osigurati i materijal za izvanredno održavanje zrakoplova. Ovaj završni rad bavi se temom planiranja materijala potrebnog za linijsko održavanje zrakoplova A320F. Opisana su potrebna dopuštenja za organizacije koje se bave održavanjem...
Podešavanje sustava upravljanja helikoptera Mi-8
Podešavanje sustava upravljanja helikoptera Mi-8
Karlo Vargek
Predmet ovog rada je podešavanje sustava upravljanja helikoptera Mi-8. Opisani su glavni i repni rotor helikoptera Mi-8, kao i sam sustav upravljanja istima. Također su opisani automat nagiba glavnog rotora, vodovi upravljanja, načini upravljanja te opružni mehanizmi opterećenja, objedinjeno upravljanje i upravljanje gašenjem motora. Opisano je detaljno pojašnjenje podešavanja sustava upravljanja, specifičnosti tehničkog održavanja te podmazivanje elemenata sustava upravljanja.
Polimerni materijali u optici i optometriji
Polimerni materijali u optici i optometriji
Maša Pliberšek
Zadatak ovog završnog rada je prikazati polimerne materijale koji se koriste u području optike i optometrije. U prvom dijelu zadatka prikazani su svi materijali koji se koriste za izradu okvira i leća za naočale. Zatim su prikazani polimeri u području optike, njihove karakteristike i načini uporabe. U posljednjem dijelu zadatka prikazani su polimerni materijali koji se koriste u području optometrije za izradu kontaktnih leća i intraokularnih očnih leća, opisani su načini dobivanja...
Pouzdanost i opskrba pričuvnim elektroničkim sklopovima za održavanje
Pouzdanost i opskrba pričuvnim elektroničkim sklopovima za održavanje
Tomislav Šegota
U radu su opisani osnovni pojmovi i teorije za proračun pouzdanosti, prognozu pouzdanosti i upravljanje pričuvnim dijelovima. Objašnjava se primjena internet alata „Reliability Analytics Toolkit - Parts Count prediction Calculator“ za proračun parametara pouzdanosti i „Reliability Analytics Toolkit - Spares Analysis“ za proračun količina odabranog sklopa za potrebe korektivnog održavanja u cijelom životnom vijeku. Opisan je odabrani sklop SPDB-a i u radu su identificirani...
Preventivno održavanje za sprečavanje mikrobiološke kontaminacije spremnika za gorivo na zrakoplovu Airbus A320
Preventivno održavanje za sprečavanje mikrobiološke kontaminacije spremnika za gorivo na zrakoplovu Airbus A320
Matija Čaić
Ovaj završni rad opisuje obilježja zrakoplovnog sustava za gorivo na zrakoplovu A320f. U radu je dat opis mikrobiološke kontaminacije goriva. Uz to, prikazan je i sustav preventivnog održavanja za sprečavanje mikrobiološke kontaminacije za gorivo. Na kraju rada je prikazan postupak izvanrednog održavanja zrakoplova zbog prisustva mikrobiološke kontaminacije.
Prijenosnici snage kod motornih vozila
Prijenosnici snage kod motornih vozila
Mislav Marinić
Pomoću prijenosnika snage ostvaruje se kretanje motornih vozila. Sastoji se od sklopova koji čine lanac transmisije od motor do kotača. Opisani su različiti sustavi prijenosa snage, mehanički, hibridni i električni. Motor, mjenjač, prijenosna osovina, diferencijal i kotač čine temeljni sklop prijenosa snage. Opisan je princip rada sklopova. Težište rada je postavljeno na vrste pogona, automatske mjenjače i kotače suvremenih vozila. Ovo pruža razumijevanje vučnih sposobnosti...
Primjena Arduino kontrolera u Internetu stvari
Primjena Arduino kontrolera u Internetu stvari
Ana Marija Skelin
U ovom radu detaljno se opisuje Arduino kontroler, ističući njegovu povijest, različite verzije i karakteristike kao otvorenu i pristupačnu kontrolersku platformu. U uvodu se pruža pregled razvoja Interneta stvari, s naglaskom na ulozi Arduina kao moćnog alata za implementaciju raznovrsnih projekata Interneta stvari. Također, istražuje se i praktičan dio s DHT11 senzorom, ključnim elementom u projektima praćenja okolišnih uvjeta te su predstavljeni koraci za programiranje...
Primjena Raspberry Pi mikororačunala u realizaciji logičkih sklopova
Primjena Raspberry Pi mikororačunala u realizaciji logičkih sklopova
Vjekoslav Detić
U ovom završnom radu opisana je povijest Raspberry Pi mikroračunala i njegovih inačica. Nakon toga opisane su karakteristike aktualne inačice Raspberry Pi mikroračunala, komponente, način korištenja te svrha u današnjem svijetu. Također je opisana i popratna oprema koja je potrebna za nesmetano korištenje mikroračunalom kao i dodatna oprema kojom mikroračunalo može odrađivati dodatne funkcije. Zatim je opisan proces instalacije Raspberry Pi OS službenog operacijskog...

Paginacija