Paginacija

Korištenje sustava unreal engine za razvoj fps igrice pomoću c++ programskog jezika
Korištenje sustava unreal engine za razvoj fps igrice pomoću c++ programskog jezika
Matej Jurić
Ovaj rad predstavlja sveobuhvatan proces izrade igre unutar Unreal Engine 5 platforme, fokusirajući se na izradu third-person shooter igre. Cilj ovog rada je dokumentirati korake koji vode od stvaranja 3D modela do izvoza gotove igre. U teoretskom dijelu rada opisati ćemo osnovne dijelove programskog jezika C++ potrebne za razumijevanje i implementaciju zahtjeva igre. Pružit ćemo pregled Unreal Engine sustava, objašnjavajući njegove osnovne koncepte, alate i mogućnosti. Na kraju,...
Kočnice suvremenih motornih vozila
Kočnice suvremenih motornih vozila
Petar Đurić
Kočnice motornih vozila imaju značajnu ulogu u procesu sigurnosti zaustavljanja vozila. Kočnicama se pridaje velika važnost pa se kočnice stalno usavršavaju novim sustavima kočenja. Jedna od takvih značajki sigurnosti i stabilnosti vozila je proces upravljanja kočionim sustavom. Analitičkim metodama, u radu je objašnjena uporaba elektronskih sustava stabilnosti i sigurnosti, principi rada ABS i ESP sustava, njihov značaj te je utvrđena razlika kočenja sa i bez navedenih...
Mehanizacija i procedure pregleda upravljačkih površina na repu zrakoplova Dash 8-Q400
Mehanizacija i procedure pregleda upravljačkih površina na repu zrakoplova Dash 8-Q400
Mislav Milatović
Cilj ovog završnog rada je opisati mehanizaciju i procedure pregleda upravljačkih površina na zrakoplovu Dash 8-Q400. U radu se proučavaju različite komponente repnih površina i njihova uloga u stabilnosti i upravljivosti zrakoplova. Analiziraju se mehanizmi koji omogućuju pokretanje i kontrolu repnih površina. Proučavaju se postupci održavanja repnih površina koji su neophodni za očuvanje optimalnog stanja i funkcionalnosti upravljačkih površina na repu zrakoplova Dash 8-Q400.
Međukulturalna komunikacijska kompetencija u vrijeme krize
Međukulturalna komunikacijska kompetencija u vrijeme krize
Dario Crnički
Ovaj rad istražuje međukulturalnu komunikaciju u kriznim situacijama, s posebnim naglaskom na ulogu kulture u oblikovanju komunikacijskih dinamika tijekom kriza. Globalizacija i multikulturalno okruženje suvremenog društva stvaraju potrebu za razumijevanjem kako različite kulture utječu na način na koji organizacije komuniciraju tijekom kriznih situacija. Rad analizira međukulturalne razlike u komunikaciji, ističući važnost razumijevanja različitih kultura kako bi se postigla...
Nadzor i upravljanje nad potrošačima električne energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti uz dojavu provale u objekt
Nadzor i upravljanje nad potrošačima električne energije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti uz dojavu provale u objekt
Tomislav Brkljačić
U ovome radu prikazan je proces konstruiranja, programiranja i implementacije sustava za nadzor smještajne jedinice u pogledu rada klimatizacijskog uređaja i provale u objekt. Uz sami sustav koji prati potrošnju klimatizacijskog uređaja i nadzire otvorenost prozora i vrata, opisana je i web platforma koja je specijalizirana u nadzoru i upravljanju nad IoT (eng. Internet Of Things) uređajima. Prvotno je obrađena arhitektura sklopovske i programske podrške kako, a potom je opisan proces...
Napredno grafičko programiranje u Pythonu: Razvoj aplikacija i vizualizacija podataka
Napredno grafičko programiranje u Pythonu: Razvoj aplikacija i vizualizacija podataka
Saša Vlaketić
Napredno grafičko programiranje u Pythonu ima ključnu ulogu u modernom digitalnom dobu, omogućujući razvoj složenih aplikacija i vizualizaciju podataka na inovativne načine. Integracija s raznim tehnologijama i alatima, kao što su biblioteke za grafičko crtanje i 3D modeliranje, otvara nove perspektive za analizu i prezentaciju informacija. Budućnost grafičkog programiranja u Pythonu je uzbudljiva i ima potencijal da postane ključni alat za znanstvenike, inženjere i umjetnike kao...
Nasljedne bolesti oka i utjecaj na vidnu funkciju
Nasljedne bolesti oka i utjecaj na vidnu funkciju
Andraž Plošnik
Oči su jedan od najvažnijih organa u ljudskome tijelu jer nam omogućavaju percipiranje svijeta oko nas. Ponekad se mogu pojaviti nasljedne bolesti oka koje značajno utječu na vid i kvalitetu života pojedinca. Razumijevanje takvih bolesti i njihova utjecaja na funkciju vida ključno je za pravovremeno dijagnosticiranje i upravljanje terapijskim strategijama. Ovaj završni rad usredotočuje se na pregled i razumijevanje nasljednih bolesti oka te njihova utjecaja na funkciju vida....
Obavezne edukacije za vozače teretnih vozila
Obavezne edukacije za vozače teretnih vozila
Ivona Vukić
Teretna vozila, odnosno cestovna teretna vozila su motorna vozila koja se koriste za prijevoz robe, odnosno tereta i dobara. Za obavljanje sigurnog prijevoza teretnim vozilima, prijevoznici i vozači moraju biti upoznati sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o zaštiti na radu. Vozač teretnog vozila mora imati položen vozački ispit C kategorije te položenu KOD 95 edukaciju i mogu posjedovati i...
Održavanje elise R408
Održavanje elise R408
Dario Kaurić
U ovom završnom radu opisane su tehničko eksploatacijske karakteristike elise R408, te sustav elise na elisno mlaznom zrakoplovu DHC8-402. Na primjeru jednog zrakoplova tipa DHC8-402 opisan je program održavanja elise. Analizom kartica za preventivno i korektivno održavanje određen je potreban potrošni materijal, nepopravljivi i standardni dijelovi za linijsko održavanje sustava elise. Izračunom su određene minimalna i ekonomična količina za narudžbu materijala na skladištu...
Održavanje laboratorijskih instrumenata u uvjetima krize u opskrbi dijelovima
Održavanje laboratorijskih instrumenata u uvjetima krize u opskrbi dijelovima
Maja Kovačević
Održavanje laboratorijskih instrumenata kao jedna od aktivnosti koja ima iznimno snažnu ulogu u radu laboratorija područje je kojem je rad posvećen. Obradom teme dobio se uvid u procese i sustave održavanja. S druge strane, obradom laboratorijskih procesa istaknuta je uloga ispravnosti instrumenta, te su opisani čimbenici djelovanja na njegov rad. U vrijeme krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 timovi održavatelja laboratorijskih instrumenata u većoj su se mjeri susretali s...
Održavanje podvozja zrakoplova Canadair CL 415 u radionici za linijsko održavanje zrakoplova
Održavanje podvozja zrakoplova Canadair CL 415 u radionici za linijsko održavanje zrakoplova
Karlo Igrec
Podvozje Canadair-a CL-415 ključan je za sigurnost leta. Održavanje predstavlja veliku važnost, posebno zbog problema korozije koji može utjecati na strukturalni integritet. Također, konstrukcija ovog podvozja omogućava učinkovito izvršavanje protupožarnih zadaća iako smanjuje performanse zrakoplova. S druge strane, podvozje zrakoplova igra ključnu ulogu u operacijama na zemlji, a vrsta podvozja ima značajan utjecaj na aerodinamiku i funkcionalnost. Podvozje predstavlja...
Održavanje stajnog trapa helikoptera MI-8
Održavanje stajnog trapa helikoptera MI-8
Stjepan Beštek
U ovom radu opisano je održavanje stajnog trapa helikoptera MI-8. Objašnjen je princip održavanja nosne noge, glavnih nogu stajnog trapa i njihovih ključnih dijelova. Objašnjena je i uloga repnog oslonca te na koji način sprječava udare repa o tlo. U radu su prikazane i objašnjene slike s ključnim dijelovima.

Paginacija