Paginacija

Entity Framework i Dapper u naprednom webokruženju
Entity Framework i Dapper u naprednom webokruženju
Kristian Tomić
Diplomski rad usredotočuje se na usporedbu performansi dva popularna alata za pristup podacima u naprednim internet okruženjima - Entity Frameworka i Dappera. Ovo istraživanje imalo je za cilj procijeniti performanse tih alata u kombinaciji s drugim široko korištenim bibliotekama poput MediatR-a, FluentValidationa, AutoMappera i generičkog repozitorija. U početnom dijelu rada pruža se pregled Entity Frameworka i Dappera s naglaskom na njihove definicije i karakteristike. Entity...
Formalizam polarizacije elektromagnetskih valova i primjena u optici i optometriji
Formalizam polarizacije elektromagnetskih valova i primjena u optici i optometriji
Nikola Beljan
U završnom radu će se objasniti valna mehanika, na koji je način povezana s kvantnom fizikom, te kada i kako je u povijesti uopće došlo do otkrića navedenog. Cilj rada je objasniti vrste valne mehanike, elektromagnetskog spektra, te se upoznati s pojmom polarizacije, njegovim vrstama i primjenom u optici i optometriji
IMPLEMENTACIJA DNS SIGURNOSTI
IMPLEMENTACIJA DNS SIGURNOSTI
Antun Malčić
Ovaj rad se temelji na analizi sustava domenskih imena (DNS-a) s naglaskom na različitim tipovima DNS zona i zapisa resursa. Proučavaju se Active Directory-integrirane zone, Primarne, Sekundarne, Reverse lookup, Stub zone, te GlobalNames zone, istražujući njihovu specifičnu ulogu u DNS infrastrukturi. Dodatno, rad razmatra različite vrste zapisa resursa, uključujući Host zapise, Alias (CNAME), Mail exchanger i Pointer zapise. Sigurnost DNS-a predstavlja ključni segment ovog rada,...
Implementacija Interneta stvari za prepoznavanje lica
Implementacija Interneta stvari za prepoznavanje lica
Nikola Novinc
U okviru ovog završnog rada prikazan je algoritam prepoznavanja lica implementiran u tehnologiju Internet stvari. Pored toga dane su teorijske osnove detekcije i prepoznavanja lica uz objašnjenje principa rada tehnologije Internet stvari. Prikazan je cijeli proces izrade programskog koda, spajanja mikroupravljača Raspberry Pi s vanjskom kamerom, instalacija korisničkog sučelja, upotreba i instalacija Mosquitto MQTT brokera kao i njegova uloga i način komunikacije s vanjskom aplikacijom...
Indikacije, izmjere za IOL  i refrakcijska korekcija iza operacije sive mrene
Indikacije, izmjere za IOL i refrakcijska korekcija iza operacije sive mrene
Tina Kramer
Siva mrena smatra se jednim od vodećih uzroka sljepoće i lošega vida u svijetu i može zadesiti svakoga od nas. To je svako zamućenje očne leće koje postupno smanjuje oštrinu vida i može uzrokovati sljepoću ako se kirurški ne ukloni. Siva mrena može se liječiti samo kirurškim putem pri čemu se prirodna leća oka uklanja i zamjenjuje umjetnom intraokularnom očnom lećom (IOL-om). Danas na tržištu postoji nekoliko vrsta IOL-a koji ispravljaju vid nakon operacije na različite...
Izrada digitalnog modela terena za potrebe kriznog upravljanja
Izrada digitalnog modela terena za potrebe kriznog upravljanja
Zvonimir Brkić
U ovom završnom radu biti će objašnjeno što su prirodne ugroze te povijest prirodnih ugroza. Detaljno će se opisati pojmovi kao što su geodezija i geoinformatika, digitalni model reljefa te aplikacije AutoCAD 3D i QGIS koje su potrebne za izradu ovog završnog rada. Također, biti će prikazan postupak izrade digitalnog modela reljefa na terenu te obrađivanje podataka sa terena u digitalnom obliku iz kojeg izlazi završni produkt, a to je digitalni model reljefa terena koji je...
Izrada dvodimenzionalne računalne igre upotrebom SFML razvojnog okvira
Izrada dvodimenzionalne računalne igre upotrebom SFML razvojnog okvira
Tin Kenđel
Rad opisuje postupak izrade i arhitekturu klasične dvodimenzionalne računalne igre Pac-Man. Računalna igra napravljena je koristeći tehnologije kao što su Visual Studio i C++. Računalna igra omogućuje korisnicima igranje, odabir između tri različite težine, te pregledavanje najboljih rezultata za sve tri težine. Igra ide u beskraj dokle god korisnik uspijeva pobjeći od duhova i sakuplja kuglice po labirintu. Stizanjem boljih rezultata od već zapisanih, korisnikov rezultat će...
Izrada osobnog rokovnika na Android mobilnoj platformi upotrebom Flutter razvojnog okvira
Izrada osobnog rokovnika na Android mobilnoj platformi upotrebom Flutter razvojnog okvira
Luka Sabol
Cilj ovoga rada je izrada mobilne aplikacije za unos i pohranu bilješki korisnika. Korisnik će imati mogućnost unijeti naslov i sadržaj, postaviti sliku te postaviti nadolazeću notifikaciju u svaku zasebnu bilješku koju kreira. Ujedno, korisnik će moći postaviti jednu od četiri ponuđenih boja za pojedinu bilješku. Nakon kreacije, korisnik će naknadno moći uređivati bilješke, ali neće moći postaviti nadolazeću notifikaciju.
Izrada programske aplikacije za upravljanje fitness centrom
Izrada programske aplikacije za upravljanje fitness centrom
Dominik Blažević
Ovaj završni rad istražuje proces razvoja i implementaciju aplikacije namijenjenu fitness centrima s ciljem unapređenja korisničkog iskustva i efikasnijem upravljanju treningom. Rad se fokusira na ključne korake u razvoju aplikacije, dizajn korisničkog sučelja, razvoj softvera, testiranje i implementacija. Istraživanje počinje analizom potreba korisnika. Potrebno je identificirati ključne funkcionalne zahtjeve aplikacije. Zatim detaljan dizajn korisničkog sučelja kako bi se...
Izrada web aplikacije za hotele
Izrada web aplikacije za hotele
Grga Borac
Ovaj rad se posvećuje izradi web aplikacije za upravljanje resursima hotela, uključujući sobe, rezervacije i informacije o gostima. Za izradu frontend dijela korišten je framework Vue.js koji je baziran na HTML-u, dok je backend implementiran pomoću Laravel 8 okvira (eng. framework) koji je baziran na programskom jeziku PHP. U radu je detaljno opisan proces razvoja aplikacije, s naglaskom na tehnologijama korištenim za upravljanje podacima, sigurnost aplikacije te njeno praktično...
Koordinirana akcija Civilne zaštite i korištenje GIS-a na uklanjanju posljedica olujnog nevremena na području grada Čazme
Koordinirana akcija Civilne zaštite i korištenje GIS-a na uklanjanju posljedica olujnog nevremena na području grada Čazme
Boris Nadilo
Ovaj završni rad prikazuje obilježja krize, katastrofe i velike nesreće. Isto tako, ovaj rad analizira rizik od olujnog vjetra na području Grada Čazme prilikom čega prikazuje procjenu i aktivnosti civilne zaštite grada Čazme. Također, u radu su prikazane aktivnosti koje se provode unutar postrojbi sustava civilne zaštite (Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite), u smanjenju rizika te računske...
Korištenje linux operacijskog sustava kao razvojno okruženje
Korištenje linux operacijskog sustava kao razvojno okruženje
Kristijan Ivošević-Podjed
U ovom radu, opisano je kako pripremiti računalo s Linux operacijskim sustavom za razvojno okruženje u programskim jezicima PHP, C# te Python, kao i za Windows operacijski sustav koristeći alate kao što su Mono, MS Visual Studio, PyCharm, Anaconda, WAMP i LAMP. Ovaj proces uključuje instalaciju potrebnih komponenti i konfiguraciju okruženja za svaki od navedenih programskih jezika i operacijskih sustava.

Paginacija