Paginacija

Sustav ranog upozorenja o potresu i njegova percepcija u Republici Hrvatskoj
Sustav ranog upozorenja o potresu i njegova percepcija u Republici Hrvatskoj
Domagoj Škara
Sustavi za rano upozoravanje kod potresa predstavljaju suvremenu metodu za smanjenje rizika i povećanje otpornosti na potencijalne štete od potresa u urbanim područjima. Ovi sustavi prate potrese u stvarnom vremenu i na temelju razlike u širenju primarnih (P) i sekundarnih (S) potresnih valova procjenjuju vrijeme dolaska destruktivnih S valova na odredište koje upozoravaju. To omogućuje vrijeme za pripremu i osobnu zaštitu od potresa, kao i automatizirane radnje za smanjenje...
Svojstva indeksa refrakcije u optici i optometriji
Svojstva indeksa refrakcije u optici i optometriji
Domen Klinc
U radu se opisuju svojstva svjetlosti i indeksa loma, način na koji svjetlost prolazi kroz optičke gušće i rjeđe medije, što je indeks loma, te kako on može biti negativan. Također ćemo razmotriti značaj indeksa loma za optičare i optometriste te zašto je on bitan.
Tkinter aplikacija za obradu podataka iz računalne igre Runescape
Tkinter aplikacija za obradu podataka iz računalne igre Runescape
Marin Blažić
U ovom završnom radu cilj je bio razviti aplikaciju koristeći Python te biblioteku „Tkinter“ za obradu i vizualizaciju podataka iz popularne računalne igre „RuneScape“, verzije „Old School Runescape“ (OSRS, 2023.). Aplikacija omogućava korisnicima da istraže podatke o čudovištima unutar igre, njihovim padajućim predmetima i vjerojatnostima za dobivanje određenih predmeta na temelju simulacije. Ključne tehnologije koje su korištene u razvoju aplikacije uključuju...
Ubrizgavanje i izgaranje u dizel motoru s visokotlačnom rednom pumpom
Ubrizgavanje i izgaranje u dizel motoru s visokotlačnom rednom pumpom
Stefan Pandžić
Visokotlačne redne (linijske) pumpe[1] dizel motorima ekvivalent su rasplinjačima kod Otto motora s razlikom da rasplinjač priprema gorivu smjesu izvan motora te ju podtlak[2] koji nastaje hodom klipa prema donjoj mrtvoj točki usisava u prostor za izgaranje, a visokotlačna pumpa ubrizgava samo gorivo u cilindar pod visokim tlakom u stupnju kompresije, te zbog takvih ekstremnih uvjeta dolazi do samozapaljenja.
Uloga specijalnih vojnih postrojbi u borbi protiv terorizma
Uloga specijalnih vojnih postrojbi u borbi protiv terorizma
Branimir Šikić
Terorizam kao pojava u ljudskoj civilizaciji već dugi niz godina predstavlja jedan od najvećih problema za sigurnost svake države. Mnoge terorističke organizacije djeluju međunarodno i imaju globalni doseg što iziskuje dodatne napore u praćenju i analizi terorističkih organizacija. Terorizam može imati dalekosežne društvene, ekonomske i političke posljedice. Može destabilizirati regije, dovesti do gubitka života i imovine te rezultirati značajnim ekonomskim troškovima....
Upravljanje i optimizacija Windows Servera kroz Hyper-V virtualizaciju za mala i srednja poduzeća
Upravljanje i optimizacija Windows Servera kroz Hyper-V virtualizaciju za mala i srednja poduzeća
Marko Šebalj
U ovom radu su detaljno opisani pojmovi virtualizacije, njegova povijest, koncepti virtualizacije, prednosti i nedostaci korištenja, vrste virtualizacije u računalnim sustavima i hipervizor, točnije što je hipervizor, vrste hipervizora i njegova svrha. Posebno se izdvaja detaljno opisivanje virtualizacije računalnih sustava zbog veće povezanosti sa ovom temom rada. Također se ukratko opisuje Microsoft Windows Server operacijski sustav te točan odabir verzije navedenog operacijskog...
Upravljanje kvalitetom u logistici u poduzeću Konzum plus d.o.o.
Upravljanje kvalitetom u logistici u poduzeću Konzum plus d.o.o.
Robert Jokić
Upravljanje kvalitetom u logistici odnosi se na sustavni pristup planiranja, implementacije i procjene procesa unutar logistike i opskrbnog lanca kako bi se osiguralo da proizvodi ili usluge dosljedno ispunjavaju ili premašuju očekivanja kupaca. Primarni cilj je optimizirati učinkovitost i djelotvornost logističkih operacija uz održavanje visoke razine kvalitete i zadovoljstva kupaca, osigurati učinkovito i pouzdano kretanje proizvoda kroz cijeli lanac opskrbe. To uključuje...
Usporedba Windows i MacOS operacijskih sustava
Usporedba Windows i MacOS operacijskih sustava
Filip Obajdin
U radu je napravljena usporedba popularnih operacijskih sustava Windows i macOS. Ova usporedba je važna za potencijalne kupce i buduće korisnike, ali je i predmet žestoke rasprave koja se proteže od početaka ovih operacijskih sustava. Opisana je povijest njihovog razvitka, od prve verzije pa do posljednje i aktualne, kao i povijest njihovih kompanija. Pomno je objašnjena arhitektura oba sustava, odnosno sličnosti i razlike u njihovoj arhitekturi. Analizirana je prikladnost Windowsa i...
Usporedna analiza hibridno-električnog i elisno-mlaznog pogonskog sustava lakog zrakoplova
Usporedna analiza hibridno-električnog i elisno-mlaznog pogonskog sustava lakog zrakoplova
Tomislav Rosulj
Završni rad analizira primjenu hibridno-električnog pogonskog sustava na lakom zrakoplovu Piaggio P.180 Avanti. Rad se usredotočuje na razumijevanje tehnologije hibridno-električnog pogona i njegovih ključnih komponenata, te usporedbu s elisno-mlaznim pogonskim sustavom. Detaljno se istražuju različite arhitekture hibridno-električnih pogonskih sustava i analizira njihova integracija na primjeru zrakoplova P180 Avanti II. Poseban naglasak stavljen je na komponente kao što su...
Vlanomehanička svojstva elektromagnetskog vala u optici
Vlanomehanička svojstva elektromagnetskog vala u optici
Maša Golob
U diplomskom radu Valnomehanička svojstva elektromagnetskih valova u optici opisano je što su zapravo elektromagnetski valovi, koja svojstva imaju i kako se elektromagnetski valovi koriste u praksi. Također je objašnjeno kako se val širi u tvari i koje pojave i fenomeni nastaju pri prelasku iz jedne tvari u drugu ili pri putovanju kroz jednu tvar, te gdje se u optici te pojave koriste. Također je zapisano kako naše oči percipiraju elektromagnetske valove (svjetlost).
VoIP kontaktni centar u oblaku
VoIP kontaktni centar u oblaku
Martin Šalek
U radu je objašnjena primjena VoIP (Voice over Internet Protocol) tehnologije u kontaktnim centrima, njen povijesni razvoj i protokoli. Opisani su kontaktni centri, kakve vrste postoje, koji su komponenti kontaktnog centra, kakav je način rada i koje su prednosti rada u oblaku. Isto tako je opisan softver za pozivanje VCC Live Desk, istražuje se kako omogućava centralizirano upravljanje komunikacijom, povećava dostupnost agenata putem različitih kanala kao što su glasovni pozivi,...
Web aplikacija za praćenje rezultata vatrogasnih natjecanja
Web aplikacija za praćenje rezultata vatrogasnih natjecanja
Josip Vukašinec
Tema ovog rada je izrada web aplikacije za praćenje rezultata vatrogasnih natjecanja. Aplikacija radi na način da se rezultati koji su uneseni putem obrasca na web stranici zapisuju u bazu podataka te nakon unosa dobivamo rezultate prikazane unutar dvije tablice koje su razvrstane po spolu natjecatelja i rezultati razvrstani po osvojenim bodovima od najvećeg do najmanjeg. U programskom rješenju su upotrijebljeni odgovarajući moduli i metode kako bi aplikacija bila funkcionalna....

Paginacija