Paginacija

Primjer razvoja JavaScript računalne igre
Primjer razvoja JavaScript računalne igre
Anto Pernjek
Cilj ovog završnog rada je stvoriti interaktivnu igru korištenjem JavaScripta (NextJS-a) i MySQL baze podataka koja pruža uvid u upotrebu modernih tehnologija za web razvoj i upravljanje podacima. U radu se opisuju osnove korištenja tehnologija, uključujući NextJS za izradu korisničkog sučelja, MySQL za pohranu podataka i AWS RDS kao cloud rješenje za bazu podataka. Proces razvoja aplikacije obuhvaća arhitekturu, implementaciju, testiranje i rješavanje problema koji su se pojavili...
Projektiranje baze podatkaa za aplikaciju za astronomska promatranja
Projektiranje baze podatkaa za aplikaciju za astronomska promatranja
Vedran Vrhovac
Ovaj rad opisat će kako modeliraƟ bazu podataka koji može poslužiƟ u svrhu projekƟranja informacijskog sustava za praćenje astronomskih promatranja. Rad će pokazaƟ koji su poslovni procesi u promatranju objekata dubokog Svemira te kako su oni prevedeni u relacijski i fizički model baze podataka. Uz modeliranje baze rad će demonstriraƟ pripremu izvještaja u svrhu razmjene podataka s drugim informacijskih sustavima. Poslovni procesi u radu temeljeni su na dugogodišnjem iskustvu...
Proračun količina pričuvnih sklopova Tool-drive za održavanje u životnom vijeku stroja MV-10
Proračun količina pričuvnih sklopova Tool-drive za održavanje u životnom vijeku stroja MV-10
Luka Javor
U ovom radu opisani su osnovni pojmovi vezani uz pouzdanost te će isti biti primijenjeni na primjeru elektroničkog sklopa PCB Tool Drivea u svrhu proračuna njegove pouzdanosti. Pomoću dobivenih podataka analizirane su potrebne zalihe tog sklopa potrebne kao pričuvni dijelovi za korektivno održavanje stroja MV-10 do kraja programiranog životnog vijeka. Analizirana je vjerojatnosti dovoljnosti zaliha za nekoliko razina, predložen je sustav opskrbe u životnom vijeku MV-10 te su...
Razvoj biblioteke za podršku mrežne komunikacije u računalnim
 igrama
Razvoj biblioteke za podršku mrežne komunikacije u računalnim igrama
Karlo Eldić
Rad se bavi tematikom implementiranja mrežne komunikacije u računalnim igrama, kroz teorijski ali i praktični dio – kroz izradu jednostavne biblioteke za podršku mrežne komunikacije, pregled arhitekture i donesenih odluka, te mogućih ekstenzija iste u okviru teoretske pripreme za produkciju.
Razvoj karijere - put prema zadovoljstvu zaposlenika u kriznim situacijama
Razvoj karijere - put prema zadovoljstvu zaposlenika u kriznim situacijama
Mario Vuković
Ovaj rad istražuje ulogu upravljanja ljudskim potencijalima i ulogu stručnjaka za ljudske potencijale u razvoju karijere zaposlenika u suvremenim organizacijama. Kroz analizu tradicionalnih i netradicionalnih pristupa razvoju karijere, istražuje se kako se organizacije prilagođavaju novim zahtjevima tržišta rada i dinamičnom okruženju. Posebna pažnja posvećena je analizi utjecaja kriznih situacija, a kao primjer uzeta je krizna nastala usljed pandemije COVID-19, na karijere...
Razvoj web aplikacije za upravljanje NFT kolekcijom na Flow lancu povezanih zapisa
Razvoj web aplikacije za upravljanje NFT kolekcijom na Flow lancu povezanih zapisa
Ivan Joskić
Ovaj rad prikazuje izradu web aplikacije korištenjem Cadence programskog jezika te Next.js programskog okruženja. Izradom pametnog ugovora korištenjem Cadence-a omogućena je interakcija s Flow lancem povezanih zapisa, dok se kroz implementaciju u Next.js dobio vizualni prikaz aplikacije. Aplikaciju korisniku omogućava prijavu, preuzimanje NFT-a te slanje istih na druge adrese. Administratorsko korisničko sučelje omogućava administratoru dodavanje novih NFT-a u kolekciju.
Redovni tehnički pregled vozila M1 kategorije
Redovni tehnički pregled vozila M1 kategorije
Davorin Šulekić
Tehnički pregled obavezan je za sva motorna vozila kako bi se testirali svi uređaji na vozilu. Oni su nam neophodni kako bi se otkrile neispravnosti na vozilima.Osim šta je važan za sigurnost prometa , tehnički pregled je važan i s ekološkog aspekta. Statistički podaci nam potvrđuju postajanje neispravnosti kod njih samih . U ovom radu se detaljno analizira uloga tehničkog pregleda vozila, proces pregleda na tehnološkoj liniji te oprema u stanicama za tehnički pregled vozila
Refraktivne indikacije za primjenu mekih kontaknih leća
Refraktivne indikacije za primjenu mekih kontaknih leća
Ana Perić
U ovom završnom radu će se, kroz nekoliko različitih poglavlja, pružiti detaljan pregled odnosa između kontaktnih leća i refrakcijskih pogrešaka, uključujući povijest i vrste kontaktnih leća. Refrakcijske pogreške utječu na milijune ljudi dijelom svijeta, zahtijevajući učinkovitu korekciju pogreške. Kontaktne leće su se kroz dugi niz stoljeća razvijale, nudeći poboljšanu korekciju vida, udobnost i bolji estetski izgled u usporedbi s tradicionalnim okvirima i...
Sigurnost internet stvari
Sigurnost internet stvari
Krešimir Bartolović
Internet stvari je koncept koji je doživio veliki napredak unazad nekoliko godina. U ovom radu je opisana arhitektura IoT uređaja, tehnologije koje podupiru razvoj Internet stvari, njihova primjena u različitim djelovima života pojednica jer je život bez koncepta Internet stvari postao nezamisliv. Najveći dio rada je posvećen sigurnosti IoT uređaja koja obuhvaća slabosti uređaja, sigurnosne zahtjeve, napade te sigurnosne mehanizme u kojem su istaknuti fizička neklonirajuća...
Softverski vatrozid PfSense
Softverski vatrozid PfSense
Matej Čavlović
U ovom završnom radu predstavljena je izrada osnove konfiguracije softverskog vatrozida PfSense u virtualnom okruženju. Rad sadrži povijest razvoja interneta i internetske sigurnosti s naglaskom na vatrozid. Opisana je uloga, važnost korištenja, vrste i razvoj vatrozida. Prikazan je proces konfiguriranja softvera za virtualizaciju, proces izrade te postavljanje vatrozida na mrežu. Tijekom izrade korišten je virtualizacijski softver Hyper-V za interakciju između softverskog vatrozida...
Suho oko
Suho oko
Elena Čulina
Ovaj završni rad posvećen je dubokom razumijevanju suhog oka, počevši od anatomije oka i mehanizama koji omogućavaju normalno stvaranje suza. Razmatrat ćemo strukturu suza i njihovu ključnu ulogu u održavanju zdravlja površine oka. Dalje, detaljno ćemo istražiti sindrom suhog oka, njegove uzroke, simptome i dijagnostičke metode. Osim toga, raspravit ćemo i važnu povezanost između suhog oka i drugih autoimunih bolesti, što često komplicira dijagnozu i upravljanje ovim...

Paginacija